בשמיטה אתה תפקיר
 עץ אתרוגים

משלך

“והשביעת תשמטנה ונטשתה ואכלו אביני עמך…”

תמונה ששווה מיליון חיוכים

אלפי אנשים נכנסים בחופשיות לפרדס האתרוגים, ומסתובבים בינות לעצים והעלים הירוקים, וקוטפים אתרוגים מובחרים משופרא דשופרא.
אלו הם האתרוגים הייחודיים והמובחרים ביותר, שגדלו במהלך שנת השמיטה, ועומדים בסטנדרטים ההלכתיים הגבוהים ביותר.
הם הקניין הנצחי שלך לעולם.


חלקו זכייה ועושר רוחני זה של ”שבת הארץ”, יחד עם בני משפחותיכם, וצאצאיכם, אשר ישמחו להיות שותפים במצווה נדירה וקדושה זו של ‘שנת שבתון תהיה לארץ’.

ההזדמנות שלנו

המשימה שלנו, הינה מאתגרת ביותר, ובעלת מספר רב של יתרונות, והולכת לגעת בעוצמה בחייהם של יהודים רבים מכל רחבי העולם.
כאשר אנו מספקים לך את האפשרות לקבל את המבחר, בכדי לקיים את המצווה בשלימות ע”י אדמה, עצים, ואתרוגים משלך, קניינך האישי, ובכך תוכל להגשים מצוות נדירות רבות הקשורות למצוות שמיטה.
בנוסף, בד בבד ההשקעה שלך, מעניקה לחקלאים ולמשפחותיהם, גב כלכלי, חזק ואיתן, ע”י תמיכה כספית כוללת בתקופה זו, כאשר הם מפקירים את כל עמלם ויגיעם ואין להם כלל מקור הכנסה משדותיהם ויבולם.
לשם כך ערכנו הסכם מיוחד שעליו עמלו גדולי הרבנים והפוסקים, ומהצד העסקי ע”י עורכי דין מובילים מארה”ק ומארה”ב, בכדי להשיג את ההסכם הטוב ביותר עפ”י דין תורה ולהבדיל עפ”י החוק הבינלאומי.

השקעה בהזדמנות

בבעלות
התוצרת

עץ האתרוג שלך בקניין גמור, בתוספת כל האתרוגים הגדלים על העץ, לגאון ותפארת.

סיוע ותמיכה
בחקלאים

בהסכם וקניין זה אתה תומך ישירות בחקלאים ובני משפחותיהם, היושבים בשנה זו והוגים בתורה ללא שום מקור הכנסה.

קיום
המצווה בשלימות

אתה מקיים את המצווה בשלימות כאילו הנך חקלאי מבטן ומלידה

הפקר
את פירותיך

האופן הנעלה והמובחר ביותר הוא לספק את יבול השדה ללא תמורה ובהפקר גמור
(מצוה פ“ד ספר החינוך)

היה בעלים על קרקע

אתה זוכה לד’ אמות משלך בארץ הקודש.

התהליך באופן המושלם

אפשרויות
ההשקעה
המשתלמות

אנו מציעים חבילות אטרקטיביות, המעניקות לך את מבוקשך המדויק במחיר סביר.

התהליך כולו
בשקיפות
מלאה

התהליך הינו פשוט, בשקיפות מלאה, שנותנת לך לעקוב אחרי ההשקעה שלך, ותהליך קיום מצוות השמיטה שלך.

תהליך
חוקי
ומשפטי

עורך דין מקצועי מאשר את מסמכי הבעלות המשפטיים.

אישור
ותעודה
רשמית

הנך מקבל לידך תעודה רשמית, וכן את החוזה,ונספחים נוספים 

הזדמנות הנדירה

והייחודית

והזכות לעולם הבא

הגר”ח קנייבסקי שליט”א

הפן ההלכתי

כל עצי האתרוג בפרדס מפוקחים ברמה הגבוהה ביותר, מכל חשש ”ערלה” תרומות ומעשרות” על ידי ‘בית דין צדק’ של מרן רבי ניסים קרליץ זצ”ל, ויבדלחט”א הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, שליט”א. כשהמשגיח בשטח בכל ימות השנה הוא הגאון רבי זאב קופשיץ שליט”א. וזכינו לליווי של הגאון רבי אפרים לנדי שליט”א אב”ד ”ושפטתם צדק”, המלווה את כל התהליך מההיבטים ההלכתיים.

ספירה לאחור – זמינות מוגבלת של עצי אתרוגים

היום(s)

:

שעה(s)

:

דקה(s)

:

השני(s)