קנין שמיטה
השקעה ייחודית מובטחת
עם תוצאות גדולות עוד יותר!

תהליך בשקיפות מלאה

תהליך קניה המושלם והפשוט

דוא”ל
מיידי

בעת התשלום קבל תשובת דוא”ל מיידית מקנין שמיטה המאשרת את רכישתך.ומספר העץ/ים האישי שלך.

קבל
אישור

כמו כן קבל בדוא”ל מעקב מפה מפורטת עם מיקום העץ/ים שלך והוראות הגעה ברורות.

תעודה
רשמית

בהמשך קבל בדואר תעודת רכישה רשמית מקנין שמיטה עם חוזה הבעלות שלך ונספחי אישור מבית הדין ועורך הדין.

דוא”ל
מיידי

בעת התשלום קבל תשובת דוא”ל מיידית מקנין שמיטה המאשרת את רכישתך.ומספר העץ/ים האישי שלך.

קבל
אישור

כמו כן קבל בדוא”ל מעקב מפה מפורטת עם מיקום העץ/ים שלך והוראות הגעה ברורות.

תעודה
רשמית

בהמשך קבל בדואר תעודת רכישה רשמית מקנין שמיטה עם חוזה הבעלות שלך ונספחי אישור מבית הדין ועורך הדין.

תהליך חוקי ומשפטי

התהליך באופן המושלם

חוקי הקרקע – החוקיות המשפטית של הבעלות שלך

כאשר “קניין שמיטה” השיקה את מיזם ההשקעה הייחודי הזה, בראש סדר העדיפויות עמד, חוקיות התהליך המשפטי הן מהפן החוקי, והן מהפן ההלכתי, שמשולב בלגיטימציה ובחוקי הבעלות על האדמות בישראל לפני השמיטה. בראש הצוות ההלכתי עומד הגר”א לנדי שליט”א, רב ”גבעת זאב”, העומד בראש בית הדין לממונות בירושלים. ומומחיותו ידועה בכל תחומי ההלכה, והינו סמכות מובילה בהלכות המרכבות של שמיטה.
זמן ממושך ובלתי מבוטל עמלו ב’קנין שמיטה’, יחד עם הרב לנדי, ובכירי עורכי הדין האמריקאים והישראלים לגבש את החוקים והזכויות, הבלתי ניתנים לטעות, בבעלות על קרקעות בישראל, למטרות שקבעה ‘קניין שמיטה’. המסמכים המשפטיים, מעוגנים בחוק הבינלאומי והישראלי, והתהליך הינו חוקי וע”פ דרישות ההלכה בשלימות. ומומחיותו ידועה בכל תחומי ההלכה, והינו סמכות מובילה בהלכות המרכבות של שמיטה.

זמן ממושך ובלתי מבוטל עמלו ב’קנין שמיטה’, יחד עם הרב לנדי, ובכירי עורכי הדין האמריקאים והישראלים לגבש את החוקים והזכויות, הבלתי ניתנים לטעות, בבעלות על קרקעות בישראל, למטרות שקבעה ‘קניין שמיטה’. המסמכים המשפטיים, מעוגנים בחוק הבינלאומי והישראלי, והתהליך הינו חוקי וע”פ דרישות ההלכה בשלימות.

 

התמונה המושלמת

אנחנו ב’קנין שמיטה’ נספק לכם פרטים מדויקים על מיקום הנכס שלכם.
כמו”כ תהיה לכם גישה ישירה, לבקר בחלקת האדמה שלכם, לנוחיותכם, ולהרגשתכם האישית, כי הלא אין יותר טוב ממראה עינים.
מיקום הנכס שלך כאמור הינו חלקה בפרדס האתרוגים במושב ‘ישרש’, הממוקם במרכז הארץ.
חבל ארץ זה, הינו הפורה ביותר עבור מגדלי האתרוג. ואליו מאות ואלפי אנשים יתכנס בהגיע העת בכדי לבחור את אתרוגיהם משופרא דשופרא.

אודות העמותה

כל העוסקים בפרוייקט זה, הינם בעלי ידע רב ומקיף, ומוניטין של שנים רבות, ההופך אותם ליחידים מסוגם בתחום זה, והם הינם המפקחים במסירות של ממש, ההופך אותם ליחידים מסוגם בתחום זה, והם הינם המפקחים במסירות של ממש,
על כל היבטי ההלכה, תוך כדי התמודדות עם המורכבויות המוקפדות, של כל נושא ”ארבעת המינים”, לסוכות, ושאר הנושאים השייכים לתחום החקלאי בארץ ישראל.ועוסקים כעת מסביב לשעון כיצד תוכל לקיים מצוות שמיטה בארץ ישראל, ברמה ההלכתית הגבוהה ביותר.

זאת לאחר הדרישה העצומה שהתעוררה מאת היהדות החרדית בגולה, ונושאת את עיניה לעבר ‘ארץ הקודש’ ליבו של העם היהודי, להיות שייכים באופן מלא לחוויה המעשית של מצוות התלויות בארץ, ועיסוק בסוגיית ”עבודת האדמה” בארץ ישראל על כל השלכותיה, ובפרט בנושא השמיטה, אשר כל אחד ואחד מעוניין להיות אותו אחד שאליו הקב”ה מפנה את ההבטחה הנדירה ”וציוויתי את ברכתי”.

כיום, חלום זה קרם עור וגידים, ונהפך למציאות, ע”י ‘קניין שמיטה’ שהתמקדה במצווה זו כיצד ניתן להנגישה לך, ולעולם היהודי כולו, ונותנת לכולם את הזכות והיכולת ללמוד, להבין, ולאמץ, את ”מצוות השמיטה”.

מבין ארבעת המינים, ללא ספק הבולט ביותר הנו ה”אתרוג”, הן מצד ה”הדר”, וצורתו הייחודית, המעניקה לו את השלימות של ”חפצא דמצוה”, ומאידך גיסא, אין כמעט מצווה מורכבת כמו האתרוג, עם שלל ההלכות הקשורות בו,
כשכל זה מתחיל בגידולו פרדס, ובסביבתו האגרונומית, הדורש פיקוח מתמיד על העצים עוד מראשית נטיעתם, לוודא מניעת כל חשש ”ערלה” וטבל” תרו”מ, וכמובן שבשנה זו מצטרפת גם הסוגיה של ‘מצוות שמיטה’.

ב’קניין שמיטה’ עסוקים מסביב לשעון בטיפול האיכותי ביותר הנדרש לצמיחתם של האתרוגים, עוד קודם נטיעת הזרעים. ומבטיחים לכם את שיא האיכות, והטיפול בסטנדרטים הגבוהים ביותר של ההלכה לחומרה. וכשחג הסוכות מגיע, והדרישה לאתרוג עם האיכות הגבוהה ביותר וההדר הכי יפה הופכת לנחלת הכל, האתרוג שלך הוא זה שהציבור ידע להעריך ביותר.

הנס המופלא

אתרוגים של מצוינות – אתרוגי קירשנבוים ונס השמיטה 2004

ר’ חגי קירשנבויים הוא דור חמישי למשפחת “קירשנבאום”, והולך בעקבות אבותיו ואבות אבותיו, והבולטים ביותר בענף האתרוגים למעלה ממאה שנה, ומשווקים את האתרוגים היפים והמהודרים ביותר בשוק האתרוגים, בארץ ובחו”ל.

בין הלקוחות הבולטים ביותר בעם היהודי ניתן למנות את מרן גאון ישראל בעל החזון אי”ש זיע”א, שנהג לברך בעצמו על אתרוג מאתרוגי ‘קירשנבוים’, סיפור בולט נוסף על פרדס זה הוא מה שהתפרסם בכל כלי התקשורת, כאשר בשנת השמיטה 2004.

פרצה שריפה עצומה, שיצאה מכלל שליטה, במושב ‘ישרש’, וכילתה את כל הפרדסים באיזור, חוץ מפרדס אחד! שלך! פרדס האתרוגים של קירשנבוים לא נפגע. וכאילו חומה נסתרת חצצה מהאש לכלות את כל השדה ברגע, היה זה נס גלוי לכל באי העולם שמצוות שמיטה היא השבת של השי”ת שמרו על השמיטה והקב”ה יגן וישמור עליכם.

משורשי מצות שמיטה

בזמן שבית המקדש קיים, נוהגת מצוות ‘שמיטה’ מן התורה.
“במשך שש שנים אתה יכול לזרוע את שדותיך, לגזום את כרמיך, ולקצור את יבולך, אך בשנה השביעית היא ”שבת לארץ”. זהו שבת לה’, במהלכה אינך יכול לזרוע, לגזום, את שדותיך וכרמיך. ולא לקצור אפילו יבול שגדל בכוחות עצמו, ואל לאסוף את הענבים על הגפנים שגדלו בכרמך על העצים הלא גזומים שלך, כי זו שנת מנוחה ושבתון לארץ. -ויקרא כ”ה ג-ד

מלבד ארבעת האיסורים המוזכרים בפסוק זה, התורה אוסרת גם ‘נטיעת עצים’, בין אם הם נושאי פרי, ובין אם לא, ועל חריש כל האדמות החקלאיות.
חז”ל גם קבעו שלא נעבוד כלל את העבודות החקלאות, והגן, במהלך שנת השמיטה. ומצווים אנו להשאיר כל אדמה בבעלות יהודים מסוג שהיא, בארץ ישראל, ללא עיבוד כלשהוא.

כיום אנו מקיימים את מצוות שמיטה עפ”י המקובל והמסורת של חז”ל ורבותינו הראשונים, והאחרונים.
מה היא הטעם של מצווה זו?
כתוב בספר החינוך (מצווה פ”ח) ”כי מצוות השמיטה משמשת תזכורת לאומה היהודית, שהשם יתברך הוא אדון העולם.
והוא ציווה עלינו, לא רק לעזוב את קרקעותינו, אלא גם להפקירם, ובשנה זו שייכים ותם קרקעות לכולם באותה מידה, במקום להיות נחלתם הבלעדית של הבעלים.

מצווה זו היא להחדיר לכל אחד מאיתנו, שהאדמה מייצרת פירות מדי שנה, לא משום שזו היא טבעה של האדמה, אלא משום שזה רצון השי”ת, שהוא אדון הארץ ובעל האדמה.