שמיטה
ההזדמנות השקעה

ההזדמנות להשקעה בשמיטה

בבעלות
התוצרת

עץ האתרוג יהיה שלך בתוספת כל האתרוגים על העץ הזה הם שלך.

בהזדמנות השקעה ייחודית זו תוכל לזכות בשתי מצוות נדירות שתשיג עם בעלותך על עץ/ים האתרוג

אחד

קיים בהידור את הפקרת תוצרת העץ שלך ללא בעלות ואפשר לכל אחד לקחת ולהנות מהיבול הנהדר.

 

שתיים

על ידי שלא תעסוק בשום צורה בעץ /י האתרוגים שלך אתה תקדש את התוצרת של שמיטה ותקיים בהידור מצוות השבתת הקרקע .

כל עץ הוא בפיקוח מלא שלא יהיה עורלה וכן תרומות ומעשרות בהכשר הגאון ר’ שמואל אליעזר שטרן שליט”א דיין בבית דינו של מרן הגר”נ קרליץ זצוק”ל. ובהשגחה תמידית של הגאון ר’ זאב קופשיץ שליט”א.

סיוע ותמיכה
בחקלאים

על ידי רכישת עץ אתה תומך ישירות בחקלאים ובמשפחותיהם שאינם יכולים לעבוד באדמתם.

עם ישראל- משפחה אחת

אנו מבינים את האתגרים של החקלאים שאין להם מקור הכנסה, אנחנו רואים את המצוקה של משפחת החקלאים שלנו,ואנחנו יודעים שכולכם מרגישים אותו דבר.

קנין שמיטה התגייסה למשימה ביחד עם שאר “משפחתנו” ברחבי העולם, לספק תמיכה כלכלית לחקלאים שומרי השמיטה בארץ ישראל.
השתתפותכם הכספית תעניק להם ולמשפחותיהם בצורה מכובדת ודיסקרטית בתקופה שאין להם מקור פרנסה מאדמתם ותוצרתם.

קיום
המצווה בשלימות

אתה מקיים את המצווה בשלימות כאילו הנך חקלאי מבטן ומלידה

כולנו גדלנו בילדותינו, על אותם סיפורים נהדרים, על החקלאים היהודים המדהימים, עם אמונתם העמוקה, והאמון במצוותיו ית”ש, לקיים את מצוות שמיטה במסירות נפש. אבל אותם הסיפורים היו על חקלאים, עם אדמות ופרדסים שביצעו את המצווה הזו. בעולם של ‘קנין שמיטה’, מזמן זה כבר לא סיפור, זו המציאות שלך. אתה נהפך לחקלאי המקיים בגופו את המצווה הקדושה הזו, בהשתתפות במיזם של ‘קנין שמיטה’ האדמה בארץ ישראל יכולה להיות שלך; תהיה אדמה משלך, עצי אתרוג משלך, ובעלות כוללת על כל האתרוגים הגדלים לתפארת על העץ שלך, שכל כולו חלק מקדושת ארץ ישראל.

באדמה שלך ובעצים שלך תקיים בעצמך את המצווה, אשר ציוונו הבורא לא לשתול, לגזום, לחרוש, לקצור או לבצע כל סוג של עבודה על אדמתך, כי אם ‘שנת שבתון’ מנוחה גמורה ומוחלטת לאדמה ולעצים.

כתב בספר החינוך (מצווה פ”ה) ”כי אין נדיב כנותן מבלי תקוה אל הגמול”, –
יש תועלת אחר נמצא בזה שיוסיף האדם בטחון בשם יתברך כי כל המוצא עם לבבו לתת ולהפקיר לעולם כל גדולי קרקעותיו ונחלת אבותיו מ הגדלים בכל שנה אחת, ומלומד בכך, הוא וכל המשפחה, כל ימיו לא תחזק בו לעולם מדת הכילות הרבה ולא מעוט הבטחון.

היה בעלים
על קרקע

יש לך4×4 אמות בארץ ישראל

במדרש רבה ברות על הפסוק “ביום קנותך את השדה”

מכאן אמרו כל הקונה ארבע אמות בארץ ישראל מובטח לו שהוא בן עולם הבא.

ובאבני נזר בשו”ת ביו”ד -גם כשגר בחוץ לארץ מצווה לרכוש חלק באדמות ארץ ישראל.
הקדם את רכישתך וקנה ארבע אמות בארץ ישראל.

הפקר
את פירותיך

אספקה של תוצרת שמיטה בחינם לגמרי.
(מצוה פ“ד ספר החינוך)

החזון שלנו

החזון שלנו בקניין שמיטה היה להביא לפועל במצווה מסויימת זו של שמיטה

“והשביעית תשמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמך (שמות כג’ יא’). 

רק על ידי השמטת עץ/י אתרוג אפשר לקיים מצוות שמיטה בהידור של ” ואכלו אביוני עמך” אנשים מכל רחבי העולם מגיעים לבחור אתרוגים בפרדס בשנת השמיטה . היה שותף כשזה קורה.

 

מדוע אלפי אנשים נוהרים לפרדסי האתרוגים בשנת השמיטה?
אין אלפים ההמתאספים במטעי התפוזים או התפוחים אפילו חוות האבוקדו לא מתמלאים באנשים מה אם כן הייחודיות של הפרי הצהוב/ ירוק הזה שמביא את פלישת האנשים לקציר?

כי זה לא עוד פרי:זה קדושה.

זה לא פרי לימון מעובד ברמה גבוהה אלא זה ייחודי וקדוש .אחד מהמצוות היקרות שעם ישראל חובק בידיו כל שנה הוא האתרוג.

מתנת השבת שלך לאלפים:
אין דרך טובה יותר לחגוג את שבתות ארץ הקודש,
מאשר על ידי מתן ארץ-ישראל אתרוגים קודש, לאלפי בני השי”ת הרוצים לעבוד את קונם בצורה הנעלה ביותר!