תקנון

 • עמותת קנין שמיטה פועלת להשכיר עצים וקרקעות לשנת שמיטה עבור יהודים המעוניינים לקיים מצוות שמיטה בפועל בזמן הזה .
 • קנין שמיטה הקימה אתר אשר באמצעותו אפשר לשכור חלקת אדמה ועצים לצורך קיום מצוות שמיטה. בן היתר מפורט באתר מיקום העצים ודרכי ההגעה לפרדס קנין שמיטה מתחייבת לספק ללקוחותיה תרשים מפורט למיקום העצים שנשכרו על ידי הלקוח וכן תעודת שכירות חתומה כדין בדבר שכירות העצים וזאת בתוך שלושה שבועות מתאריך הרכישה.
 • קנין שמיטה תפיק קבלה אוטומטית בעת קיום הרכישה על ביצוע הרכישה כדין.
 • המכירה תתקיים בדולרים של ארה”ב.
 • ניתן לשלם בכרטיס אשראי באתר או בהמחאה בנקאית או במזומן על ידי יצירת קשר עם קנין שמיטה בלבד.
 • תשלום בשקלים עבור פריט שמחירו נקוב בדולרים ארה”ב יחושב לפי שער החליפין(שער יציג)של דולר ארה”ב המפורסם ע”י בנק ישראל ביום המכירה או ביום התשלום, הגבוה מבין שניהם.
 • קנין שמיטה נוטלת את האחריות לתוכן המוצג באתר ובכלל זה השכרת העצים דרך האתר עם כל השירות והאספקה המשתמעים והנובעים מכך.
 • לא ניתן לבטל את העסקה לאחר ביצוע התשלום.
 • אתר קנין שמיטה מתחייב על שמירת כל הפרטים האישיים שהלקוחות יכניסו לאתר.
 • לבתי הדין המוסמכים בעיר ירושלים מוקנית סמכות השיפוט היחידה והבלעדית בכל סכסוך הנוגע לעניינים הנובעים ו/או הקשורים לרכישת ו/או למסירת הפריט בין “קנין שמיטה ” לבין הקונה.
 • PCI DSS האתר עומד בתקן אחיד לאבטחת מידע לעסקים.